Riksadvokaten ber om tiltak mot trusler

Riksadvokat Tor-Aksel Busch er bekymret for økningen i antall alvorlige trusselsaker. Han mener politiet for sjelden griper inn.