Fyrstegongs-veljarane kan avgjera valet

Viss ein klarer å mobilisera fyrstegongsveljarane, kan dei ha atskillig å seia for valresultatet, seier forskar Hilmar Rommetvedt ved Rogalandsforskning.