Avgjør strid om luftfart i dag

Dragkampen om den nye regioninndelingen av luftfartsnorge blir i onsdag avgjort av Luftfartsverkets styre.