Orderud-dømte må fortsatt sitte i fengsel

Forsvarerne til de Orderud-dømte mener det er positivt atlagmannsretten var delt i avgjørelsen om at de tre må sitte åtteuker i varetekt.