Ap vil avskaffe egenandeler i skolen

Arbeiderpartiet vil fjerne egenandeler i skolen. Landsstyret understreker at grunnskolen skal være gratis og at ingen barn skal stenges ute fordi foreldrene ikke har råd til å betale sin del av skoleturer og utflukter.