Tause statråder smilte lurt

Sitter de fortsatt i regjering neste helg? Under helgens årsmøte i Rogaland Høyre var Nikolai Astrup og Bent Høie tause om egen framtid.

Publisert: Publisert:

Bent Høie (H) vil gjerne fortsette å være helseminister og i regjering sammen med Iselin Nybø (V) med ryggen til. Men når ny kabal legges, er alle kort i spill. Foto: Jon Ingemundsen

  • Ellen Kongsnes
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Bent Høie til venstre, sammen med Nikolai Astrup og Torbjørn Rød Isaksen Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Rogaland Høyre holder sitt årsmøte i Haugesund denne helga. Der har også statsrådene, helseminister Bent Høie og utviklingsminister Nikolai Astrup vært.

Men på spørsmål fra Rogaland Høyre om framtiden i regjeringen smilte de bare lurt, melder våre observatører.

Rogaland er representert med to statsråder i regjeringen; Iselin Nybø og Bent Høie.

Helseminister og framtidig Fylkesmann i Rogaland, Bent Høie Foto: Jon Ingemundsen

Les også

LES OGSÅ: Rogaland Høyre: Til motangrep på Oslo om energihovedstaden

Les også

LES OGSÅ: Rogaland Høyre: Til motangrep på Oslo om energihovedstaden

Les også

LES OGSÅ: Ny regjering: KrF drømmer om barn, helse og skole

Kabal legges på nytt

Torsdag ble den nye erklæringen fra fire-partiregjeringen med Høyre, Frp, Venstre og KrF klar. Da blir det enda trangere rundt Kongens bord og noen må trolig ofres. Fasiten kommer til uka.

Statsminister Erna Solberg har langt på vei bekreftet at KrF og Venstre får tre statsråder hver i den nye flertallsregjeringen. Venstre har tre statsråder i dag også: Trine Skei Grande, Iselin Nybø og Ola Elvestuen.

Rogaland er representert med to statsråder i regjeringen; Iselin Nybø og Bent Høie.

LES OGSÅ:

Les også

Ernas skjøre flertall

Les også

Frekkheitas nådegåve

Les også

Motsetningenes regjering

Full kompensasjon for pelsdyrbøndene

Rogaland Høyre er derfor uenig i forbudet mot pelsdyrproduksjon i Norge.

Forbudet kom som et resultat av at Venstre kom inn i regjeringe i fjor og de hadde dette på sin «kravliste».

På årsmøtet kom Rogaland Høyre med et opprop der de krever økonomisk kompensasjon for pelsdyrbøndene:

«Pelsdyrproduksjonen er den eneste produksjonsgreina i norsk landbruk som har klart seg i et internasjonalt marked uten offentlige tilskudd. Det er en av næringene i norsk landbruk med høyest vektlegging av dyrevelferd og med et veldig strengt kontrollregime.

Pelsdyroppdretterne er lovet midler til omstilling. Som de fleste næringsdrivende har brorparten av pelsdyrprodusentene gjeld knyttet til driftsapparatet sitt. Halvparten av gårdene er så små at det er vanskelig å skape en alternativ produksjon. Det er nærliggende å tro at de fleste pelsdyrbøndene - ut fra deres kompetanse og interesse- ønsker å starte opp med annen husdyrproduksjon.

Dyrt å starte nytt

Å bygge opp et nytt produksjonsapparat er dyrt. At det i dag i tillegg er overproduksjon i alle husdyrproduksjoner i Norge, gjør det mer krevende. I sentrale strøk kan det være mulig å finne alternativt arbeid utenfor gården. Selv om en finner annen jobb, vil gjeldsbyrden være så stor at det med vanlig lønnsinntekt kan bli vanskelig å betjene gjelden.

Rogaland Høyre mener at kompensasjonsordningen må innrettes bedre, slik at bønder ikke sitter igjen med gjeld fra en virksomhet som Stortinget har vedtatt nedlagt. Det må gis kompensasjon for reelle avviklingskostnader. Erstatningen må ta hensyn til landbrukseiendommens verdi og muligheter, samt kostnader knyttet til alternativ produksjon etter avvikling.

Det bør tilbys avviklingsordninger for tilgrensende leverandørvirksomhet.

Barnevern

Rogaland Høyre vil også ha en nasjonal oppreisningsordning for barnevernsbarn.

Dermed legger Rogaland Høyre seg på samme linje som flertallspartiene i Stavanger kommune der venstres Per A. Thorbjørnsen sier at vi vil ha en nasjonal ordning. Stanley Wirak (Ap) i Sandnes ønsket imidlertid en fylkeskommunal ordning da saken kom opp i forbindelse med erstatning i en konkret barnevernssak nylig.

Les også

LES OGSÅ: Rogaland-kommuner har betalt 58 millioner kroner i oppreisning til barnevernsbarn

Les også

LES OGSÅ: Wirak vil ha utvalg for oppreisning til barnevernsbarn

Gjøre bot for skade

Rogaland Høyre vil at det så raskt som mulig opprettes en nasjonal oppreisningsordning for barnevernsbarn etter 1993, slik at en sikrer mest mulig likebehandling for barn som har lidd betydelig overlast i barnevernets omsorg eller på grunn av manglende inngripen

Det har vært mye oppmerksomhet rundt ulike ordninger og forskjeller i behandlingen av barnevernsbarn. Som regel dreier det seg om mangelfull eller feil oppfølging fra det offentlige etter at sakene har vært til behandling hos barnevernet.

Det er kommunene som har ansvaret for at tilbudet som gis er tilstrekkelig. Barnet må ikke påføres ytterligere skade som følge av barnevernets inngrep. Barnet må også sikres tilstrekkelige tiltak for å avbøte omsorgssvikt.

Sikrer likebehandling

I enkelte saker har det offentlige sviktet sin oppgave og barnet har lidd betydelig skade. Da er det viktig at det ikke er offerets økonomiske kapasitet som avgjør om erstatning skal kunne søkes ved sivilt søksmål, skriver Høyre i sitt opprop.

Det er en stor påkjenning for den enkelte å følge dette opp gjennom søksmål, og eventuell bevisførsel tar gjerne mange år etter de selv er blitt voksne. Følgene av skader påført tidlig i livet varer ofte livet ut.

I Rogaland deltok 19 kommuner i kommunal oppreisningsordning for barnevernsbarn med saker fram til 1993. Arbeidet var ledet av Stavanger kommune og ble håndtert gjennom en nemndordning med uavhengig behandling av enkeltsaker og lav terskel for å melde saker inn. Det må anses som en vellykket ordning.

Vi ønsker en nasjonal likebehandling av saker som dette, på samme måte som vi har en pasientskadeerstatningsordning.

Skuffet over eggdonasjon-stopp

I regjeringserklæringen er eggdonasjon for enslige satt en stopper for. 

Årsmøtet i Rogaland Høyre uttrykker skuffelse for dette punktet.

Men generelt er Rogaland Høyre godt fornøyd med erklæringen fra de fire partiene som nå skal danne regjering.

Helseminister Bent Høie holdt innlegg på årsmøtet og ble fulgt opp med debatt og spørsmål og svar etterpå.

Nei til vindkraft

Rogaland Høyre bestemt at «Det anbefales ikke flere konsesjoner for vindkraft på land i neste fylkestingsperioden».

Flertallet på fylkesårsmøtet stemte mot innstillingen fra utvalget. Debatten om vindkraftutbygging i Rogaland var den debatten det var størst engasjement og temperatur i under årsmøtet lørdag.

Publisert:

Les også

  1. Røde KrF-ere rømmer fra partiet etter regjeringsvalget

  2. KrF sliter med å stille lister valget

  3. Han kan ha avgjort regjeringsspørsmålet: – Det vil jeg tenke mye på