FHI: Neppe forholdsmessig eller fornuftig med sterke tiltak over tid

FHI slår fast at deler av begrunnelsen for kontaktreduserende tiltak har falt bort, og at det neppe er fornuftig med strenge tiltak mot epidemien over tid.

Direktør i FHI Camilla Stoltenberg etter en pressekonferanse om koronasituasjonen.
  • NTB-Isabel Bech og Marius Helge Larsen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 386 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Bakgrunnen er at alle unge og voksne nå har kunnet bli vaksinert, og de eldre og kronisk syke har kunnet få sin tredje dose, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin siste risikovurdering.

– De er så godt beskyttet som vaksinasjon kan gjøre dem mot alvorlig sykdom. Nå må man ved innføring av tiltak ha en annen begrunnelse for varigheten av tiltakene og andre kriterier for avslutning av tiltakene, skriver FHI.

Og fortsetter:

– Siden vaksinasjon ikke kan stoppe epidemien og viruset derfor alltid vil sirkulere, vil tiltakene i hovedsak bare utsette smittetidspunktet for folk og dermed dempe eller utsette en bølge.

Vanskelig å få med folk på dugnad

Det kan dessuten bli vanskeligere å få befolkningen med på en smitteverndugnad fordi risikoen for den enkelte vaksinerte som smittes, er betydelig redusert med omikron sammenlignet med delta, mener FHI.

Dette kan misforstås som at også samfunnsrisikoen er tilsvarende redusert, noe som ikke nødvendigvis er tilfelle, påpekes det.

– Dermed kan man oppleve at næringer og virksomheter går imot tiltak med begrunnelsen at «epidemien er mildere nå». Under visse forutsetninger er det imidlertid mulig at sykdomsbyrden og belastningen på samfunnet blir større ved omikronvarianten fordi så mange flere blir smittet.

FHI understreker at dette må forklares tydelig som begrunnelse for tiltakene.

Tiltakene kan ha negativ effekt på pandemien

Smittetiltakenes nytte og byrde må fortsatt vurderes, slår FHI fast. I tillegg bør det vurderes om tiltakene i seg selv kan ha negative effekter på epidemien og dens konsekvenser.

FHI viser blant annet til at rådet om å være hjemme selv med milde symptomer og pålegget om karantene for nærkontakter, skaper et stort sykefravær og dermed en belastning på skolene og helsetjenesten.

Det samme gjør gult eller rødt nivå eller stenging ved barnehager og skoler fordi dette fører til at foresatte må ha fravær.

Smitteutviklingen med dagens tiltak

FHI har laget beregninger av hvordan smitten vil utvikle seg framover med dagens tiltak.

Dette scenarioet tilsier mellom 100 og 400 innleggelser per dag. Det tilsvarer mellom 500 og 2.500 innlagte pasienter samtidig og mellom 25 til 150 innlagte på respiratorbehandling.

Scenarioene gir størst belastning i månedsskiftet januar-februar.

– Tidlig fjerning av tiltak gir en større bølge. Sterkere tiltak over tid gir en mindre bølge, men da kommer bølgen tilbake når tiltakene fjernes.

Bølge av smittede i vinter

I samme rapport understreker FHI at omikronvarianten av koronaviruset vil gi en betydelig vinterbølge med flere hundre tusen smittede.

– Det er fortsatt nødvendig å følge epidemiens utvikling nøye for å kunne lette på tiltak om mulig, men også for å kunne bremse epidemien ytterligere dersom den truer med å gi betydelig sykdomsbyrde og overbelastning på helsetjenestene og samfunnet, skriver FHI.

<p><br></p>

Publisert: