60.000 norske kvinner er med på å gi verden viktige svar om koronavaksiner

Nesten 1300 norske kvinner har meldt om uventede blødninger etter at de har tatt vaksine mot covid-19. Nå deltar 60.000 kvinner i en undersøkelse der målet er å finne ut om det er en sammenheng.

Norske kvinner, fra tenåringsjenter til 80-åringer, deltar i en stor studie som skal se på bivirkninger etter vaksine mot covid-19.
  • Tine Dommerud
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 483 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Norge har et åpent system for å melde om bivirkninger etter vaksiner eller behandling. Også enkeltpersoner kan melde til Legemiddelverket.

Hittil har nesten 1300 kvinner meldt at de har opplevd menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger etter koronavaksinasjon.

Slik er innholdet i meldinger som er kommet til Legemiddelverket. De er noe omskrevet slik at innsenderen ikke kan identifiseres:

Jeg fikk ny menstruasjon 14 dager etter forrige mens. Den var også kraftigere.
Jeg har hatt menstruasjon i snart fire uker, og det gir seg ikke.
Jeg har større smerter ved menstruasjonen enn jeg hadde før.
Jeg hadde nettopp hatt mensen. En dag etter vaksinasjon fikk jeg en ny blødning.
Jeg pleier å ha en regelmessig syklus og kjenner kroppen min godt. Etter vaksinen har syklusen endret seg.
Jeg er i overgangsalderen og har ikke blødd på 9 måneder. Fire dager etter vaksinen begynte jeg å blø.

Folkehelseinstituttet (FHI) synes dette er så mange at de ønsker å se nærmere på sammenhengen.

FHI ønsker blant annet å avdekke:

  • Er det sammenheng mellom vaksine og blødninger?
  • Hvor forekommende er det?
  • Hvor langvarige er blødningene?
  • Er det noen langtidseffekter?

– Mange kvinner i fruktbar alder har meldt om endringer i blødninger. Kan bivirkninger etter vaksinen innvirke på fruktbarhet?

– Vi har pr. i dag ikke noen kunnskap som tyder på det. Og vi har ingen grunn til å tro at det er en sammenheng mellom vaksinen og nedsatt fertilitet. Men denne store undersøkelsen vil gi oss kunnskap om betydningen av vaksinasjon for blødningsforstyrrelser og om mulige konsekvenser på kort og lang sikt, sier Lill-Iren Schou Trogstad.

Hun er prosjektleder og lege ved FHI.

Lill-Iren Schou Trogstad ved FHI sier det ikke er noe som tyder på at vaksine mot covid-19 påvirker fruktbarhet hos unge kvinner.

Svar fra 60.000 norske kvinner gir viktige svar

Data fra 60.000 kvinner analyseres nå for å finne ut mest mulig om komplikasjonene. Særlig er skjemaene fra kvinner og menn som deltar i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) sentrale.

Men fordi blødninger også har forekommet hos kvinner etter overgangsalder, er disse inkludert i studiene. Aldersspennet i undersøkelsen er derfor fra tenåringer til 80-åringer.

Disse er med i studien:

  • Mor-far-barn-undersøkelsen: Er en av verdens største helseundersøkelser. 114.500 barn, 95.000 mødre og 75.000 fedre deltar.
  • Seniorkohorten: Deltagerne er mellom 65 og 80 år og bor i Oslo. Totalt deltar 5000 personer.
  • Den norske influensaundersøkelsen (NorFlu). Formålet er å få bedre kunnskap om konsekvenser av koronasykdom, og bivirkninger og effekter av vaksinasjon. Særlig vil de se nærmere på betydningen av å ha blitt vaksinert i svangerskapet. Totalt deltar omtrent 4500 mødre og deres barn fra Oslo og Bergen-området.
  • Ungvoksenkohort: Deltagerne er mellom 18 og 30 og bor i Oslo. De kontaktes via SMS. Flere enn 1200 deltar. De som svarer ja, blir bedt om å fylle ut et kort spørreskjema via SMS hver 14. dag i noen måneder fremover.

I alle gruppene inviteres noen deltagere til å ta blodprøve ved Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål. Dette er frivillig.

Spørsmål om mens og overgangsalder

Kvinnene blir blant annet spurt om menstruasjonsforstyrrelser og underlivsblødning etter overgangsalder.

Lill-Iren Schou Trogstad presiserer at selv om de stiller mange spørsmål om ulike symptomer, betyr det ikke at man tror vaksinen kan forårsake alle disse.

– Det er generelt lite kunnskap om hvor vanlig eller uvanlig blødningsforstyrrelser hos kvinner i ulike aldre er. Derfor spør vi nå for å finne ut mer.

Trogstad sier informasjonen som samles inn, er avgjørende for å finne svar på spørsmålene som kvinner og helsemyndigheter nå stiller.

Hun sier videre at det ikke utenkelig at en immunrespons etter covid-19 vaksinering kan medføre forstyrrelser av menstruasjonssyklus, men det er for tidlig å konkludere.

Data fra befolkningsundersøkelsene er tidligere benyttet i studier. Blant annet studien hvor man fant økt risiko for hudblødninger etter vaksinasjon med vaksinen fra Astra Zeneca sammenlignet med vaksinen fra Pfizer/Biontech eller Moderna.

Publisert: