Krever veto om postdirektivet

De ansatte i posten mener regjeringen må bruke reservasjonsretten mot EUs postdirektiv. Postkom jobber intenst for å få LO-kongressens støtte til kravet.