Vil ha ny advokatlov om taushetsplikt

Advokatforeningen mener advokatenes taushetsplikt blir angrepet av myndighetene. Nå krever de lovendring.