• - Det vi som leger ser nå er at folk knasker Tamiflu bare de har litt hoste. Det blir helt feil. Skal man ta Tamiflu, så må man i hvert fall være sikker på at man har de klassiske influensasymptomene som kroppssmerter og feber, sier Steinar Westin. Scanpix

Advarer mot ukritisk bruk av Tamiflu

Lege og professor Steinar Westin mener myndighetenes praksis med å gi Tamiflu reseptfritt til pasienter som ikke er influensatestet, er for liberal.