KS vil ha gradvis gjennomføring av samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen som skal gi kommunene større ansvar for å gi sine innbyggere et helhetlig helsetilbud, bør gjennomføres gradvis, mener KS.