Trapper opp sykehusstreiken

Delta og YS Spekter vil ta ut ytterligere 22 ansatte i ambulansetjenesten i Oslo i streik. Arbeidstakerorganisasjonene anklager Oslo universitetssykehus for streikebryteri.