Helsedepartementet krever opprydding fra Ahus

Helse— og omsorgsdepartementet mener den lange ventetiden i pasienthenvendelser ved Akershus universitetssykehus er uakseptabel og ber sykehuset rydde opp umiddelbart.