Frykter fri flyt av pasientjournaler

Datatilsynet advarer sterkt mot et nytt forslag som skal gjøre det lettere for sykehus og leger å utveksle pasientjournaler.