Dårlig år for Bergensbanen

Flom, brann, ras og nødvendig arbeid har stengt Bergensbanen i 18 døgn i år. Det er ny rekord.