Uvær skaper trøbbel i strømnettet

Ekstremværet Dagmar fører til store påkjenninger i strømnettet, men Statnett melder at lokal strømproduksjon i stor grad dekker opp for brudd i hovednettet.