• – Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet er behovet for en organisatorisk forenkling. Det som gjør saken aktuell nå er den økonomiske situasjonen, som betyr at vi må redusere antall årsverk i organisasjonen med 20 til 25 årsverk, sier generalsekretær Kjetil Aano. Knut S. Vindfallet

Misjonen vurderer å selge leirsteder

Nedleggelse og salg av leirsteder kan komme på tale når Det Norske Misjonsselskp skal spare penger og konsentrere seg om misjonsarbeidet ute.