Sikrer ansattes rettigheter ved anbud

Regjeringen beholder reglene som sikrer ansattes rettigheter når kollektivtransport legges ut på anbud.