Storberget skjerper plikten til å melde fra om overgrep

Allerede før sommeren kommer regjeringen til å legge fram et lovforslag som vil skjerpe og klargjøre plikten til å melde fra til politiet om overgrep eller til å avverge kriminelle handlinger.