• Nyfødte skal trolig testes for flere sykdommer. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Vil teste nyfødte for sjeldne sykdommer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioriteringer i helsetjenesten går inn for at nyfødte skal testes for 21 nye tilstander i tillegg til de to barna testes for i dag.