• 35 prosent svarer ja på spørsmålet om de kjenner noen som benytter seg av trygde- eller sykelønnsordningen på uriktig grunnlag.

1 av 3 kjenner noen som mottar urettmessig trygd

Ifølge en fersk undersøkelse kjenner 1 av 3 nordmenn noen som mottar trygd eller sykelønn på uriktig grunnlag.