Leier privat væpnet eskorte mot pirater

Utenfor transportkorridoren gjennom Adenbukta har norske rederier leid private væpnede eskorteskip til beskyttelse mot piratangrep.