Trenger hjelp til å overvåke gaupebestanden

Statens naturoppsyn ber folk om hjelp til å kartlegge antall familiegrupper av gaupe.