- Sosialklienter må jobbe for føden

Arbeidsløsheten blant ungdom går stadig går oppover, og nå mener Høyre at man må stille krav om at ungdom må jobbe for å få sosialhjelp.