• Ifølge Kommunal Rapport betyr dette at 7850 sykepleiere vil forlate yrket hvis de får en annen mulighet. Regjeringen har på sin side lovet 12.000 nye pleieårsverk innen 2015. Scanpix

Hver tiende sykepleier vil skifte yrke

Hver tiende sykepleier sier at de vil forlate yrket, viser en undersøkelse i regi av Norsk Sykepleierforbund.