Johannessen: - Politiet er et nøytralt redskap

En polititjenestemann eller — kvinne skal bare helt unntaksvis kunne søke om fritak fra å utføre et oppdrag. Uansett er det arbeidsgiver som bestemmer.