NOAS kritiserer asylsystemet

Norsk Organisasjon for Asylsøkere mener en systemsvikt gjør at viktig informasjon i asylsaker mange ganger ikke når fram til myndighetene.