Flere tog forsinket tross ekstra jernbanemilliard

I fjor økte statens kostnader til drift og vedlikehold av jernbanenettet med over én milliard kroner. Men det førte ikke til færre forsinkelser.