Dommen mot Terje Bogen opphevet

Bedrageridommen mot tidligere sponsorgeneral Terje Bogen er opphevet som en følge av at Høyesterett forrige uke åpnet for ny behandling av saker hvor anken var avvist uten begrunnelse.