Kongen åpnet nestenferdig vei

Rundt 1000 tilskuere hadde møtt opp da Kongen og samferdselsministeren åpnet nye E18 mellom Kristiansand og Grimstad onsdag. Men bare to mil av den er kjøreklar.