Norsk Tipping skal slankes med 100 millioner kroner

Norsk Tipping skal spare 100 millioner kroner for å effektivisere driften.