Guttene flinkest i regning

Gutter gjør det bedre enn jenter i regning på grunnskolen. Det viser ferske analyser av de nasjonale prøvene som elevene gjennomførte i fjor høst.