Lege anker etter alvorlig kritikk mot St. Olavs hospital

En lege som er blitt utsatt for sterk kritikk for påståtte feilbehandlinger ved St. Olavs hospital, vil anke saken til Statens helsepersonellnemnd.