Barneskole anmeldt for diskriminering

Tirsdag anmeldte Norges Handikapforbund Aronsløkka skole i Drammen for brudd på diskriminerings— og tilgjengelighetsloven.