Advarer mot å skille politi og påtalemyndighet

Riksadvokat Tor-Aksel Busch advarer mot forslaget om å skille politi og påtalemyndighet.