• FOTO: Håkon Mosvold Larsen

Nye radioer kan få kort levetid

Salget av FM-radioer er fortsatt mer enn ti ganger så stort som salget av DAB-radioer. De som kjøper FM-radioer i dag, risikere at de er ubrukelige om få år. I beste fall kan de høre lokalradio på apparatene.