• (Foto: AFP)

- Oljekatastrofen øker skepsisen til Lofoten-olje

Eksperter og bransjeaktører tror at BPs oljelekkasje i Mexicogolfen vil gi økt skepsis mot å åpne for boring i Lofoten og Vesterålen.