• Askeskyen fra Island skal være en av grunnene til underskuddet på årets MGP-arrangement, mener NRK. Reuters

NRK-sprekk på 5 millioner kroner

NRK tapte opptil 5 millioner kroner på årets Eurovision-arrangement. Utgiftene ble holdt under kontroll, men inntektene sviktet.