Søvnige bilister blir «promillekjørere»

Uten søvn på 24 timer har kroppen en trøtthet som tilsvarer 1 i promille. Sjåfører blir da like farlige som promillekjørere, advarer NAF foran ferieutfarten.