Måtte vrake 91 meddommere

En undersøkelse politiet gjorde av meddommere i Oslo avslørte at 91 hadde så dårlig vandel at de ble nektet å gjøre tjeneste i retten.