Krever egen krisepakke for landbruket

Landsmøtet i Norsk Sau og Geit (NSG) krever at regjeringen oppretter en tiltakspakke for landbruket på minst 400 millioner kroner.