Sjursøya-dommen blir stående

Verken påtalemyndigheten eller CargoNet anker dommen i Sjursøya-saken. Godsselskapet ble dømt til å betale 6 millioner kroner i bot, men ble frikjent for grov uaktsomhet.