Advarer mot bulking i juletrafikken

Lille julaften bulker vi nesten dobbelt så ofte som på en vanlig dag, viser tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).