Venstre: - Usedvanlig lite politikk

Venstre savner politiske prioriteringer og er spesielt bekymret for miljøprofilen i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.