Svensk kjernekraft inn på norsk marked neste uke

Strømprisene i det norske kraftmarkedet vil trolig gå ned senere i denne uken og neste uke som følge av at svensk kjernekraft igjen blir distribuert inn i Norge.