Blandet norsk reaksjon på EUs reklamesvar

EUs aksept og forståelse for norsk alkoholpolitikk er positivt, men statssekretær Erik Lahnstein (Sp) sier problemet med TV-sendt reklame fra andre lands territorium, er uløst.