Tegn på konjunkturoppgang i Norge

Fortsatt er det lavkonjunktur i norsk økonomi, men bunnen ser ut til å være passert, og en oppgang er på vei, mener Statistisk sentralbyrå.