Kraftige advarsler i Stortinget til pelsnæringen

Pelsdyrnæringen lever langt på vei på lånt tid selv om det i dag bare er Venstre og Sosialistisk Venstreparti som vil ha forbud.