Åpner for omlasting av olje

Miljøverndepartementet åpner for helårlig omlasting av olje og kondensat i Bøkfjorden utenfor Kirkenes, men må justere grensene for den nasjonale laksefjorden for å få det til.